Choroby przebiegające z poliurią i polidypsją

online
10 lipca 2024
Organizator

Prowadzenie

Dr n. wet. Agnieszka Sikorska-Kopyłowicz ukończyła studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, gdzie w 2009 r. obroniła pracę doktorską. Dbając o stałe podnoszenie kwalifikacji, od 2002 r. regularnie odbywa praktyki i staże w kraju i za granicą. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych. Prowadzi zajęcia dla studentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej oraz na kierunku Pielęgniarstwo Weterynaryjne. W Klinice Chorób Wewnętrznych, w której konsultuje pacjentów z całego kraju i zza granicy, zajmuje się nefrologią weterynaryjną. Prowadzi również własny Gabinet Nefrologiczny. Jest również Biegłym Sądowym przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu z zakresu medycyny weterynaryjnej, kynologii i chorób drobiu. Czynnie pomaga zwierzętom w potrzebie jako Członek Stowarzyszenia Ochrony Praw Zwierząt „Nasze Bassety”.

Tematyka webinaru:
Objawy PU/PD, czyli wzmożonego pragnienia oraz nadmiernej produkcji moczu, towarzyszą wielu jednostkom chorobowym. Na webinarze zostaną omówione zagadnienia związane z pierwotną poliurią i wtórną polidypsją, towarzyszącą najczęściej przewlekłej niewydolności nerek oraz pierwotną polidypsją i kompensacyjną poliurią spowodowaną podłożem psychogennym, bólem lub stresem. Nowe spojrzenie na diagnostykę i leczenie, jak również poruszenie tematu często problematycznego wywiadu z właścicielami zwierząt.

Program webinaru

Rozpoczęcie
Przywitanie uczestników, omówienie kwestii organizacyjnych
10.07.2024
18:00-18:05
ClickMeeting
Webinar
prowadzenie: dr n. wet. Agnieszka Sikorska-Kopyłowicz
10.07.2024
18:05-19:05
ClickMeeting
Pytania
10.07.2024
19:05-19:30
ClickMeeting
Partnerzy
error: Content is protected !!